Από το Σημειωματάριο ενός Υποτακτικού (Τόμος A’)

10,80 

Οι σημειώσεις ενός υποτακτικού του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίες περισσότερο μοιάζουν με απρογραμμάτιστες καταγραφές διαφόρων γεγονότων της ζωής του Αγίου, ή λόγων που ελέχθησαν απ’ αυτόν σε διάφορες περιστάσεις, αποτελούν το υλικό αυτού του βιβλίου.

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα